Uw mening

Is 2020 een zwaar jaar voor de ondernemer?

  Ja, zeker!
  Ja, wellicht
  Nee, nog niet
  Nee, zeker niet!

 

Agenda

Bourgondisch Den Bosch.

17-09-2020 Den Bosch.

Van gloeilamp tot led.

14-10-2020 Eindhoven.

Meer

Nieuws: Regio

Grootste krimp consumptie huishoudens ooit gemeten.

27-05-2020
Consumenten hebben in maart 6,7 procent minder besteed dan in maart 2019, meldt het CBS. Dit is de grootste krimp van de binnenlandse consumptie door huishoudens die het CBS ooit heeft gemeten. De consumenten gaven vooral minder uit aan diensten en duurzame goederen. De bestedingen aan voedings- en genotmiddelen groeiden daarentegen sterker dan ooit tevoren. De consumptiecijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en veranderingen in de samenstelling van de koopdagen. Consument besteedt vooral minder aan diensten en duurzame goederen: De uitgaven aan diensten lagen in maart 11,8 procent lager dan een jaar eerder. Diensten betreffen onder meer een bezoek aan restaurant, kapper, theater, pretpark, sportschool, voetbalwedstrijd en het gebruik van openbaar vervoer, maar ook woninghuur. Aan de meeste diensten werd veel minder besteed dan een jaar eerder, maar aan huisvesting werd iets meer uitgegeven. Aan duurzame goederen werd 7,2 procent minder besteed dan in maart 2019. Huishoudens kochten vooral minder kleding, schoenen en personenautos. Zij schaften daarentegen wel meer elektrische apparatuur aan. Consumenten hebben 9,1 procent meer besteed aan voedings- en genotmiddelen dan in maart 2019. Dit is de grootste groei van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen ooit gemeten. Aan overige goederen, zoals gas en motorbrandstoffen, gaven huishoudens 1,5 procent minder uit dan een jaar eerder. Het energie- en waterverbruik lag weliswaar hoger, maar consumenten hebben veel minder motorbrandstoffen getankt. Twee weken geleden meldde het CBS dat de detailhandel in maart 3,5 procent meer heeft omgezet dan in maart 2019. Het verkoopvolume lag 2 procent hoger. De foodsector realiseerde een hogere omzet terwijl de omzet van de non-foodsector kromp. Ook deze cijfers zijn gecorrigeerd voor de samenstelling van koopdagen. Nooit eerder heeft het CBS zon grote krimp van de consumptie door huishoudens gemeten. Het CBS heeft cijfers over de consumptie door huishoudens vanaf 1922, met uitzondering van de periode 1940-1948. De huidige reeks met maandcijfers loopt vanaf 2000. De cijfers van voor die tijd zijn kwartaal- en jaarcijfers. De kwartaal- en jaarcijfers van voor 1995 zijn niet gemaakt volgens het Europees Systeem van Rekeningen (ESR) 2010, de huidige Europese standaard voor de nationale rekeningen. Daarnaast zijn er van de periode voor 1969 alleen cijfers over de nationale consumptie door huishoudens beschikbaar. De nationale consumptie door huishoudens wijkt af van de binnenlandse consumptie door huishoudens, doordat de nationale consumptie door huishoudens de bestedingen van Nederlandse huishoudens in zowel het binnen- als buitenland betreft, terwijl het bij de binnenlandse consumptie gaat om de bestedingen van Nederlandse en buitenlandse huishoudens in Nederland. Bron: www.cbs.nl