Uw mening

Wordt 2018 een zwaar jaar voor de ondernemer?

  Ja, zeker!
  Ja, wellicht
  Nee, nog niet
  Nee, zeker niet!

 

Agenda

Adventurous BOB Borrel.

22-03-2018 Den Bosch.

Een kunstzinnige BOB Borrel.

20-04-2018 Breda.

Meer

Nieuws: Regio Oost

Steeds meer goederenvervoer via Venlo.

19-03-2018
In 2016 is in Noord-Limburg 49 miljoen ton aan goederen geladen en gelost. Dat is 8 procent meer dan een jaar eerder. De goederenoverslag in deze regio neemt al langer toe. Vooral de hoeveelheid overgeslagen goederen in zeecontainers in de binnenvaarthaven van Venlo is sterk toegenomen. Dit meldt het CBS ter gelegenheid van de opening van het Urban Data Center Venlo. Het goederenvervoer van en naar Noord-Limburg, waarvan bijna driekwart via Venlo gaat, is tussen 2010 en 2015 met 22 procent toegenomen. Het totale goederenvervoer in Nederland via de weg, de binnenvaart en het spoor nam in die periode met 1 procent toe. Meer vervoer via binnenvaart: In de regio Noord-Limburg is relatief veel binnenvaart: er is een goede rivierverbinding (Maas) tussen het Rotterdams havengebied en Venlo. Daarnaast heeft Venlo een strategisch gunstige ligging, dicht bij het Duitse Roergebied. In 2015 ging bijna een kwart van het totaal vervoerd gewicht in deze regio via de binnenvaart. Alleen in regios met een zeehaven lag dit aandeel hoger. Het vervoer via de binnenvaart steeg in deze periode (met 41 procent) sterker dan via de weg en het spoor (beiden 18 procent). Het aandeel van het vervoerd gewicht over de binnenvaart steeg van 17 procent in 2010 naar 20 procent in 2015, terwijl het aandeel van het vervoer over de weg daalde, van 79 procent naar 76 procent. Het aandeel van het vervoer via spoor bleef nagenoeg gelijk. Vooral meer zeecontainers per binnenvaart van en naar Noord-Limburg: Het vervoer van goederen in zeecontainers van en naar Noord-Limburg nam in de periode 2010-2015 met 44 procent toe. Het totale zeecontainervervoer in Nederland groeide in dezelfde periode met 8 procent. In totaal nam het aantal geladen of geloste zeecontainers in Noord-Limburg toe van 308 duizend in 2010 naar 445 duizend in 2015. Het aantal vervoerde zeecontainers per binnenvaartschip steeg in die periode veel harder (+135 procent) dan per vrachtauto (+23 procent) en trein (+26 procent). Het aandeel binnenvaart in Noord-Limburg in het totaal vervoer van zeecontainers nam daardoor toe van 18 naar 30 procent tussen 2010 en 2015. In de binnenvaarthavens van Venlo en Wanssum werd er in 2015 elke vier minuten een zeecontainer geladen of gelost. Bron: www.cbs.nl